متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : ناپلئون
همانطوریکه صلح از احتیاجات اولیه است,از افتخارات نیز میباشد ..ناپلئون

  از : لاروشفوکو
همانطور که عشهای حقیقی کمیاب است دوستی های حقیقی نیز کمیاب است ..لاروشفوکو

  از : موریس مترلینگ
نهالی شاداب تر از عشق در دل نمی روید ..موریس مترلینگ

  از : الکساندر ولکات
آمال و آرزوهای پزشک اینست که شما را زنده نگهدارد اما تصمیم من بر اینست که زنده بمانم ..الکساندر ولکات

  از : حضرت على ع
همنشین نیک ، غنیمتی است ..حضرت على ع

  از : بتهوون
همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید .تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول ..بتهوون

  از : دکتر پرویز ناتل خانلری
آنهائیکه زرنگترند راهی آسانتر می گزینند ..دکتر پرویز ناتل خانلری

  از : اسکاروایلد
آنهائیکه در آثار هنری مطالب سودمندی میابند با سوادان بی مایه اند . اما کسانیکه برای آنها آثار هنری , جز زیبائی معنی دیگری ندارد . تنها آنها ...

  از : ابراهام لینکن
همه کس میتواند بدبختی را تحما کند اگر میخواهید اخلاق کسی را امتحان کنید باو قدرت بدهید ..ابراهام لینکن

  از : ویکتور هوگو
همه جا شادمانی قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده اند ..ویکتور هوگو

  از : ونسان لومباردی
مهم نیست که شما سرنگون شوید مهم آن است که دوباره برپاخیزید ..ونسان لومباردی

  از : شکسپیر
هنگامیکه فقز از در وارد شود عشق از پنجره فرار خوهد کرد ..شکسپیر

  از : شکسپیر
همچنانکه شهر با حصار بهتر از شهر بی حصار است قیافه مرد زن دار هم بهتر از مرد عزب میباشد ..شکسپیر

  از : زرتشت
آنچه را که می شنوید به عقل سلیم ، منش پاک و روشن سنجیده و آنگاه بپذیرید ..زرتشت

  از : محمد حجازی
آنچه به مقصود میرساند عزم و اراده است نه تمنا و آرزو ..محمد حجازی

  از : بیکن
آنچه مردم را دانشمند میکند مکاتبی که می خوانند نیست بلکه چیزهایی است که یادمیگیرند ..بیکن

  از : لاروشفوکو
آنچه مردم دوستی میخوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست,دوستی خودپرستی انسان است که میخواهد از دیگران بعنوان دوستی منتفع گردد ..لاروشفوکو

  از : ژوم .ک. ژوم
من عاشق کارم و میتوان ساعتهای متوالی به مردی که کار میکند نگاه کنم ..ژوم .ک. ژوم

  از : نیچه
نه شیطان وجود دارد نه جهنمی. روح تو حتی از جسد تو خواهد مرد و از این رو دیگر از چیزی نهراس ..نیچه


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:23
PageNumberLength:15