متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : سقراط
خشم و غضب را بدرگاه مردان با اراده راهی نیست ..سقراط

  از : گوستاو لوبون
جریان تاریخ را تعصبها بوجود می آورند نه منطق و عقل ..گوستاو لوبون

  از : هربرت اسپنسر
درد محصول بعدی لذت است بهتر است دندانی را بکشیم تا اینکه مدام در عذاب باشیم برای اینکه لذتها دلپذیر و مطبوعتر باشد آنها را کوتاه کنید ..هربرت اسپنسر

  از : ولتر
خرابی کار یک مملکت از دو چیز است:اول نداشتن مردمان عالم و لایق دوم , نبئدن آنها بر سر کارهای مملکت ..ولتر

  از : ناپلئون
در عشق پیروز کسی است که پای به فرار مینهد ..ناپلئون

  از : تولستوی
در عالیترین طبقات اجتماع و همچنین در پست ترین طبقات آن زن آلتی بیش برای کامرانی نیست ..تولستوی

  از : پاستور
در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد ..پاستور

  از : رتشیلد
در کارها پیش رو , مترس که موفق خواهی شد ..رتشیلد

  از : فرانکلن
در زیر خاک بقدرکافی وقت خوابیدن داریم.اگر وقت گرانبهاترین چیزهاست تبذیر آن بدترین کارهاست,چه وقتی که از دست رفت دیگر برنخواهد گشت.هیچوقت بگمان آنکه ...

  از : مادام دواستال
در زندگی , به جز خوشبختی باید فکر تکامل نیز بود ..مادام دواستال

  از : دکتر پرویز ناتل خانلری
در راه ترقی فرهنگ باید کوشید و نخستین قدم ترک کهنه پرستی است ..دکتر پرویز ناتل خانلری

  از : حضرت رسول ص
در روز مصیبت عظمت روح و مقدار توانائی اشخاص بدست ما آید ..حضرت رسول ص

  از : موریس مترلینگ
در روی زمین سعادتی بالاتر از یک عشق پاک و بادوام مقصور نیست ..موریس مترلینگ

  از : ناپلئون
در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن ترس است ..ناپلئون

  از : ولتر
در دو راهیهای زندگی گاهی اتفاق می افتد, عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا میکنند کسانیکه از عاطفه پیروی مینمایند همیشه از زندگی خود مسرور و مشعوفند ولی ...

  از : گاندی
در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند ..گاندی

  از : برناردشاو
در ازدواج چهار عمل اصلی حساب باید رعایت شود.جمع,تفریق,ضرب و مخصوصا تقسیم ..برناردشاو

  از : اسکاروایلد
در این دنیا فقط دو تراژدی وجود دارد یکی آنست که آنچه را که می خواهیم بدست نیاوریم و دیگری آنستکه آنچه را که نمی خواهیم بدست بیاوریم ..اسکاروایلد

  از : نیچه
در انتقام و عشق, زن وحشی تر از مرد است ..نیچه

  از : آلفرد دوموسه
در مرتبه اول به خودت و در وهله ثانی به زنت امر کن ..آلفرد دوموسه


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:9
PageNumberLength:15