متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : کارلایل
عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار میشود ..کارلایل

  از : ولتر
عشق شیرین تر از ازدواج است برای اینکه زمان هم شیرین تر از تاریخ است ..ولتر

  از : ژان ژاک روسو
عشق حقیقی آتشی مخرب است که شعله خود را به سایر احساسات نیز سرایت میدهد وآنها را با یک قوت جدید زنده میسازد.از اینجاست که گفته اند عشق قهرمانها خلق ...

  از : امرسون
عشق جرقه سوزان و سرگردانیست که از قلبی مجهد و اخگر خود را در سینه جوشان دیگری جای می دهد ..امرسون

  از : تولستوی
عشق خود خواهی مبادله بین زن و مرد است ..تولستوی

  از : کارلایل
عشق تنها یک جنون نیست,بلکه ترکیبی از چندین نوع جنون ..کارلایل

  از : تاسیست
عشق به شهرتها و افتخارها از هوسهایی است که عارفان به آن اعتنا ندارند ..تاسیست

  از : سعید نفیسی
عشق آغاز دارد و پایان ندارد ..سعید نفیسی

  از : شوپنهاور
عشق آدمی را از کار میاندازد ..شوپنهاور

  از : برناردشاو
عشق وقتی به سروقت پیران می رود آنها را جوان میکند ..برناردشاو

  از : شوپنهاور
عشق آتشی است که با چند قطره آب خاموش میشود ..شوپنهاور

  از : بالزاک
عشق ورزیدن شغل بزرگی است. افرادی که می خواهند بخوبی از عهده این کار برآیند باید کاری جز این نکنند ..بالزاک

  از : افلاطون
عشق و عاشقی همه را شاعر پیشه می کند ..افلاطون

  از : سموئیل امایلز
عشق و سختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشوئی است ..سموئیل امایلز

  از : لئوبوسکالیا
عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم . عشق متعهد است , مردم عهد شکن . عشق همیشه قابل اعتماد است , اما مردم نیستند ..لئوبوسکالیا

  از : تولستوی
عسق گوهریست گرانبها ولی با عفت ..تولستوی

  از : ویکتور هوگو
عشق , اشک و تبسم است. اشک از آسمان تفکر و تبسم در اثر روح است ..ویکتور هوگو

  از : بالزاک
عروسیهای غیر متناسب مانند پارچه های ابریشمی و پشمی است که بالاخره ابریشم پشم را قطع خواهد کرد ..بالزاک

  از : ناپلئون
عروسی همیشه آنطور که میپندارید نتیجه عشق نیست ..ناپلئون

  از : وینستون چرچیل
عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد ..وینستون چرچیل


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:3
PageNumberLength:15