زن

من به هیچ زنی برخورد نکرده ام که چیزی ازبزرگی در او نباشد .. موریس مترلینگ ..
تعداد دفعات بازدید: 2172