چشم دیگران

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی .. بنیامین فرانکلین ..
تعداد دفعات بازدید: 444