چهار نوع انسان

چهار نوع انسان در دنیا زندگی میکنند: عشاق,جاه طلبان, خیال پردازان و دیوانگان .. وتن ..
تعداد دفعات بازدید: 443