دیوانگی و مستی

من بین دیوانگی و مستی فرقی نمی بینم جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد .. سه نه ک ..
تعداد دفعات بازدید: 432