پول

پول هیچکس را نمی شناسد , پول گوش ندارد,پول قلب ندارد .. بالزاک ..
تعداد دفعات بازدید: 430