گذشته

گذشته برای پیران است و آینده برای جوانان .. سعید نفیسی ..
تعداد دفعات بازدید: 437