گناه

گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست .. محمد حجازی ..
تعداد دفعات بازدید: 452