ته چین

انواع ته چین

لیست دستورات آشپزی
  ته چین سیب زمینی  
- 2 كیلو برنج
- 2 كیلو سیب زمینی
- 3 سیر روغن
- یك كیلو گوشت
- زعفران سائیده .
  ته چین گوجه فرنگی  
- یك كیلو برنج
- نیم كیلو گوشت بدون استخوان مغز ران یا راسته
- یك كیلو و نیم گوجه فرنگی
- نصف قاشق چدیخوری زعفران سائیده
- دو سیر و نیم روغن یا كره
- یك عدد پیاز
- كمی نمك و فلفل .
  ته چین بادمجان  
- 2 كیلو برنج
- 10 عدد بادمجان
- 5 سیر روغن
- یك كیلو گوشت یا یك جوجه .

TotalRecords:3
rPP:21
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15