انواع ته چین ته چین


لیست دستورات آشپزی
 
کد در آینه : 21  ته چین سیب زمینی
 - 2 كیلو برنج
- 2 كیلو سیب زمینی
- 3 سیر روغن
- یك كیلو گوشت
- زعفران سائیده .
 
کد در آینه : 20  ته چین گوجه فرنگی
 - یك كیلو برنج
- نیم كیلو گوشت بدون استخوان مغز ران یا راسته
- یك كیلو و نیم گوجه فرنگی
- نصف قاشق چدیخوری زعفران سائیده
- دو سیر و نیم روغن یا كره
- یك عدد پیاز
- كمی نمك و فلفل .
 
کد در آینه : 19  ته چین بادمجان
 - 2 كیلو برنج
- 10 عدد بادمجان
- 5 سیر روغن
- یك كیلو گوشت یا یك جوجه .

TotalRecords:3
rPP:21
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 3  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 21