جزئیات دستور آشپزی

ته چین بادمجان

مواد تشکیل دهنده:  
 
- 2 كیلو برنج
- 10 عدد بادمجان
- 5 سیر روغن
- یك كیلو گوشت یا یك جوجه .
 
متن دستور آشپزی:

بادمجانها را پوست بكنید و از میان دو نیم كنید و اگر بخواهید كه با گوشت باشد ، گوشت را جداگانه ببرید و در كمی ماست و زعفران و نمك فلفل قرار دهید . اگر میل دارید با جوجه باشد ، یك عدد جوجه یا مرغ را خوب نمیز كنید وبپزیر با روغن كمی سرخ كنید ،‌آماده كه شد برنج را مانند چلو بجوشانید و صاف كنید و مقداری آب و روغن و كمی برنج ته دیگ بریزید و بادمجانها را با گوشت روی برنج بچینید و بقیه برنج را نیز روی آنها بریزید و دم كنید . در موقع كشیدن زعفران زیاد با روغن به روی آنها بریزید .