جزئیات دستور آشپزی

طرز تهیه کیک تاینی

مواد تشکیل دهنده:  
 
بکینگ پودر ۱قاشق چایخوری
پودرکاکائو ۱/۵قاشق غذاخوری
پودرقندیاشکر ۱پیمانه
تخم مرغ تخم مرغ۳عدد
روغن مایع ۱/۲پیمانه
شیر شیر۱/۲پیمانه
ارد سفید ۳پیمانه
وانیل ۱/۴ قاشق چایخوری
 
متن دستور آشپزی:
طرزتهیه کیک تاینی
اردوبکینگ پودرراباهم مخلوط میکنیم انراالک میکنیم.دریک ظرف گود روغن وپودرقندرا مخلوط میکنیم درحدی که نرم شودبعدتخم مرغ ها دونه دونه اضافه میکنیم وباهمزن هم میزنیم بعدشیرووانیل را به مخلوط اضافه میکنیم حالا اردوبکینگ پودررا به تدریج به مواد اضافه میکنیم وبایک قاشق سبک انرابه صورت دورانی هم میزنیم تامخلوط شودبعد۱/۳ ازمایع را درظرفی ریخته وپودرکاکائورا به ان اضافه میکنیم وباقاشق ان راهم میزنیم قالب راچرب میکنیم ۱/۳ازمایع سفیدرادرقالب میریزیم وباپشت قاشق ان راصاف میکنیم حالا مایع کاکائورا روی ان میریزیم وبعدمابقی مایع سفیدرا اضافه میکنیم وبعدب ان چندضربه میزنیم تامنافضی روی ان ایجادشود ودرفرگرم باحرارت۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت۴۰ دقیقه پخته شودومیل کنید.