جزئیات ضرب المثل

باباش چی بود که بچش باشه

   معنی:
    وقتی از بچه یا فرزند کسی شکایت شود می گویند