جزئیات ضرب المثل

آب از دستش نمی چکد

   معنی:
    اشاره به آدم بسیار خصیص