جزئیات ضرب المثل

آب آبادانی می آورد

   معنی:
    هر جا که آب هست زندگی هم هست.