جزئیات ضرب المثل

تا توانی دلی بدست آور / دل شکستن هنر نمی باشد

   معنی:
    سفارش به محبت و مهربانی و شاد کردن یکدیگر و دوری از کینه و نامهربانی و دل شکستن