ضرب المثل های ایرانی

سر خر را برگرداندن
تغییر دادن راه یا عوض کردن حرف،تغییر ...
سر پیری و معرکه گیری
به کسی گفته میشود که در سن پیری کاری را ...
سر پیری و معرکه گیری
به کسی گفته میشود که در سن پیری کاری را ...
سر پیازی یا ته پیاز ؟
به کسی میگویند که بدون حق و اجازه خود ...
سر بی گناه پای دار میرود اما بالای دار نمیرود
بی گناه ممکن است برای مدتی متهم شود،اما ...
سر به هوا
کسی که دقت و تمرکز ندارد و حواسش جمع و ...
سر به سنگ خوردن
بر اثر کار یا راهی اشتباه شکست خوردن و ...
سر به سر،بی درد سر
چیزی را با چیز دیگر مبادله و معاوضه ...
سر به زنگاه
درست و به موقع و در زمان حساس
سر به بیابان گذاشتن
به ستوه آمدن و فرار کردن از خانه و ...
سر بسته گفتن
مطلبی را کامل و روشن بیان نکردن و در ...
سر از پا نشناختن
خوشحالی و شادمانی بیش از حد
سراپا گوش بودن
با دقت و حواس جمع گوش دادن
زینب ستم کش
کسی که خیلی مصیبت و بلا و سختی کشیده ...
زیره به کرمان بردن
پیشکش بی ارزش،متاعی را برای فروش یا ...
زیرش زدن
کار یا قول و یا حرف خود را انکار کردن
زیر شالش قرصه
جایگاه مالی محکم و استواری دارد،پولدار ...
زیر سرش بلند شده
کنایه از کسی که هوایی شده و با کسی سر و ...
زیر سبیلی در کردن
نادیده گرفتن و خود را به نا آگاهی زدن
زیر پای کسی نشستن
با حرفهای بی اساس و مغرضانه نظر کسی را ...
زیر پای کسی را خالی کردن
نظیر زیر آب زدن،یعنی با توطئه و سخن ...
زیر بلیط درآوردن
تحت اختیار گرفتن
زهر ریختن
آسیب رساندن و صدمه زدن به کسی
زن و شوهر دعوا کنند،ابلهان باور کنند
دعوای زن و شوهر موقتی و زودگذر است و ...
زنگوله پای تابوت
کودک یا کودکانی را میگویند که در زمان ...
زن کبابه خواهر زن نان زیر کباب
اشاره به دلچسب تر بودن خواهر زن در ...
زن راضی مرد راضی گور پدر قاضی
هنگامی که کسی در کار دو نفر دخالت و یا ...
زن بلاست،انشاءالله هیچ خانه ای بی بلا نباشد
عقیده مردها نسبت به زن و اینکه هر خانه ...
زمستان تمام شد،روسیاهی به ذغال ماند
در مواقعی میگویند که کسی بدی کرده و یا ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:35
PageNumberLength:15