ضرب المثل های ایرانی

بزک نمیر بهار میاد،کمبزه با خیار میاد
حرف و وعده های سر خرمن و از سر کُنک به ...
بزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد
در زندگی خود را به بیعاری،بی دردی و بی ...
یکی یک دونه خل و دیوونه
بعضی ها معتقدند تک فرزندها به دلیل لوس ...
یکی کمه،دوتا غمه،سه تا که شد خاطر جَمعه
عقیده ای خرافی مبنی بر اینکه:هیچ دویی ...
یکی را تو ده راه نمیدادند سراغ خانه کدخدا را میگرفت
اشاره به کسی که اصل وجودش زجرآور بوده و ...
یکی به نعل میزنه یکی به میخ
دو پهلو و دو جور حرف زدن،کلام بینابین و ...
یکه یالقوز
آدم تنها و مجردی که بی کس و کار باشد
یک وقت از سوراخ سوزن تو میره،یک وقت از یک دروازه تو نمیره
متغیرالحال،دو شخصیته،کسی که هر وقت یک ...
یک نه بگو نُه ماه به دل نکش
هنگام مواجه شدن با پیشنهاد کار یا ...
یک نون بخور صد نون خیر کن
سفارش و شکرگزاری و سپاس به کسی که از ...
یک من ماست چقدر کره میده
خطاب به کسی که بخواهد به او زحمت و رنج ...
یک من رفتم و صد من برگشتم
سرحال و امیدوار به جایی رفتن و با ...
یک لحظه نادانی یک عمر پشیمانی
یک آن غفلت و سهل انگاری ممکن است به ...
یک لب و هزار خنده
آدم خوش اخلاق و خوشرو
یک لا قبا
به آدم فقیر و بی پول و آس و پاس میگویند
یک گوشش دره یک گوشش دروازه
بی اعتنا و بی توجه به حرف یا اندرز ...
یک کلاغ چهل کلاغ
حرف یا خبری که با دهان به دهان گشتن ...
یک شبه مهمان،صد ساله دعاگو
حرف مهمان یا تازه واردی که با بی ...
یک سیب را که بالا بیندازی هزار چرخ میخوره تا پایین بیاد
نباید زود ناامید و یا حتی بی جهت دلخوش ...
یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم
در هنگام عیبجویی و توقع بیجا از مردم ...
یک سر داره هزار سودا
کسی که مشغله و گرفتاری زیادی دارد
یک روزی میدهد یک روزی هم میگیرد
دلداری به شکوه کننده و اشاره به لطف و ...
یک روده راست تو شکمش نیست
اشاره به آدم دروغگو و پشت هم انداز
هردمبیل
آشفته و بی سر و سامان،درهم و برهم و بی ...
هیزم تر به کسی فروختن
به کسی بدی کردن
هیچ گرونی بی حکمت نیست،هیچ ارزونی بی علت
بالاخره هر چیز گرانقیمت دارای مزایایی ...
هیچ بقالی نمی گه ماستم ترشه
هیچکس عیب و ایراد و بدی خود یا متعلقات ...
هوا پس بودن
اوضاع خطرناک و نامناسب
هنوز دهنش بوی شیر میده
هنوز بچه و خام و بی تجربه است،اشاره به ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:18
PageNumberLength:15