ضرب المثل های ایرانی

نوبرش را آوردنه
خطاب به کسی که برای انجام کاری منت ...
ننه!سنگ نیم منه
جواب بچه بهانه گیر را به ننه(مادر)گفتن ...
نمک خوردن و نمکدان را شکستن
بی چشم و رویی،ناسپاسی و نمک نشناسی
نمک به زخم پاشیدن
غم و ناراحتی کسی را تشدید و یا خاطره آن ...
نمک به حرام
قدرنشناس،بی چشم و رو
نمردیم و دیدیم
تعجب یا خوشحالی از برآورده شدن آرزویی و ...
نم پس ندادن
در دو معنی:1-خساست،کسی که از طرف او ...
نکرده کار را نبر به کار
شخص بی تجربه و بی اطلاع را نباید وارد ...
نقل مجلس
حرف یا موضوع خاصی که ورد زبان بوده و در ...
نقره داغ کردن
تنبیه پولی کردن،جریمه و گوشمالی به ...
نفوس بد زدن
پیش بینی کردن به بدی و شر یا غم و ...
نفسش حقه
انسان با تقوی و درویش مسلکی که کلامش ...
نفسش از جای گرم در می آید
آدم راحت و بی خیال که از حال و گرفتاری ...
نشسته لب گود میگه لنگش کن
کسی که در موقعیت و موضع راحت و بی دردسر ...
نشاشیدی شب درازه
وقت بسیار است،آخرش معلوم میشود.به کسی ...
نرود میخ آهنین در سنگ
کار نشدنی و محال،کسی را میگویند که حرف ...
نزده می رقصه
خود بخود اهل کار نادرستی بودن و احتیاجی ...
نردبان پله پله
پیشرفت و ترقی و اصولاً موفقیت در هر ...
میوه اش به هنده
انگار نوبرش را آورده
میمون هر چی زشت تره، بازیش بیشتره
اشاره به آدم زشت یا معیوب که ادا و ...
میان ماه من تا ماه گردون/تفاوت از زمین تا آسمان است
اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ...
میان پیغمبر ها جرجیس را پیدا کرده
کسی که بدترین ها را انتخاب کرده باشد
مهره مار داشتن
قدرت فراوان در جلب و جذب علاقه و توجه ...
مهرم حلال جونم آزاد
حرف زنی که از دست شوهر به ستوه آمده و ...
مویی از خرس کندن غنیمت است
از آدم خسیس یا بدحساب و بدهکار اگر یک ...
مو کسی را آتش زدن
در جا و به موقع سر رسیدن و در جایی حاضر ...
موی بدن سیخ شدن
ترسیدن یا چندش شدن به دلیل مواجه شدن با ...
مو لای درزش نمیره
بسیار دقیق و حساس عمل کردن
موش و گربه بازی
رفتاری توأم با تعقیب و گریز و آمیخته با ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:21
PageNumberLength:15