ضرب المثل های ایرانی

اشکش دم مشکش است
آماده برای گریه و زاری است
اشک کباب موجب طغیان آتش است
التماس،زاری،نجابت و سازش مظلوم موجب ...
اصفهان نصف جهان
اصفهان آنقدر دیدنی و زیباست که برابر با ...
افاده ها طبق طبق،سگها به دورش وق و وق
معمولا سگها به طرف ژنده پوش بی چیز پارس ...
افسار پاره کردن
سر خود و سرکش شدن،هرز و ول و نافرمان ...
اگر بار گران بودیم و رفتیم
بعد از مدتی در جایی و در نزد کسی بودن ...
اگر را کاشتند سبز شد
با اگر و اما و وعده های بیهوده چیزی ...
اگر لب تر کند
با کوتاهترین سخن و کمترین خواهش (در ...
اگر نخوردیم نان گندم،دیدیم دست مردم
ممکن است کسی کاری یا چیزی را شخصاً ...
اگه باباشو ندیده بود ادعای پادشاهی میکرد
مغرور و متکبری که گذشته و اصلیت خود را ...
اگه علی ساربونه میدونه شترو کجا بخوابونه
آدم وارد و باتجربه مهارت دارد و میداند ...
اگه هوسه یک دفعه بسه
کاری که یکبار برای امتحان یا از روی ...
الهی دست به خاکستر بزنی طلا بشه
دعا در حق کسی به معنی :روز بروز بهتر ...
الکی خوش
خوشی و خوشحالی بی مورد
امام زاده است و همین یک قندیل
اظهار بی نوایی کردن و کل دارایی ناچیز ...
امروز نقد فردا نسیه
از آنجایی که هر فردایی که فرا برسد ...
انتظار بدتر از مرگ است
اشاره به شدت اضطراب و تب و تاب انتظار ...
اندازه نگهدار که اندازه نکوست
رعایت اعتدال و میانه روی در هر کاری
انداختن و در رفتن
سر کسی کلاه گذاشتن و جنس نا مرغوب به او ...
انسان جایز الخطاست
انسان معصوم نیست، کاهی اشتباه می کند.
انگار کمر(شاخ) غول را شکسته
فکر میکند کار بزرگی انجام داده
انگار ماست تو دهنشه
کسی که شل و بی رمق حرف بزند
انگشت به دهان ماندن
شوکه شدن،از فرط حیرت و تعجب زیاد انگشت ...
انگشت نما شدن
شناخته و مشخص و زبانزد شدن و مورد توجه ...
انگل شدن
وبال گردن شدن،مزاحم و سربار
اولاد بادام است نوه مغز بادام
معمولاً عقیده پدربزرگ و مادربزرگ ها این ...
اول اون رو که زائیدی بزرگ کن
اول کاری را که شروع کرده ای تمام کن و ...
اول برادریت را ثابت کن،بعد ادعای ارث و میراث بکن
خطاب به آدم عجول و پررویی که بخواهد زود ...
اون روز که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟
در روزگار خوشی و راحتی باید با ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:15
PageNumberLength:15