ضرب المثل های ایرانی

جو فروش گندم نما
کسی که ظاهری خوب و باطنی نازیبا دارد
جوش نزن شیرت خشک میشه
به کسی که در مورد چیزی یا در مشاجره سر ...
جور استاد به زمهر پدر
خشونت و سختگیری و آزار معلم و استاد از ...
جوجه را آخر پاییز می شمارند
نتیجه کار آخرش مشخص میشود نباید از ...
جو بده منزل عوض کن
امر به آماده شدن برای رفتن و جا عوض ...
جوانیه و نادانی
تبرئه جوان و توجیه حرکات و اعمال ناپسندش
جوانی کجایی که یادت بخیر
کسی که به پیری رسیده باشد و با تأسف و ...
جوانها در قفسند پیرها در هوسند
معروف است که پیرها بیشتر از جوانها سر و ...
جواب های!هوی
جواب فحش و بدزبانی،خشونت و بدزبانی و ...
جنگ زرگری
جنگ و جدال ساختگی برای گول زدن و سود ...
جنگ اول به از صلح آخر
وقتی تمام حرفها و قرار مدارها و حساب ...
جنس ارزان را پولدارها میخرند
چون جنس ارزان بی عیب و یا بادوام ...
جَمعتان جَمعه یکی تون کمه
معمولا کسی که تازه وارد جایی شود خطاب ...
تیمّم باطل است آنجا که آب است
فرع در مقابل اصل،نامرغوب در مقابل مرغوب ...
تیغ زدن(تیغیدن)
پول یا چیز مفت از کسی گرفتن،گوش بری
تیشه به ریشه زدن
از هستی ساقط کردن،چیزی را از بیخ و بن و ...
تیری در تاریکی انداختن
تیشه به ریشه زدن
تیر به سنگ خوردن
بی نتیجه ماندن کار و به مقصود و منظور ...
توی ذوق کسی زدن
ایراد گرفتن و حقیر کردن کار یا رفتار ...
توی پول غلت میخوره
اشاره به آدم بسیار ثروتمند و پولدار
توی پای کسی کردن
گول زدن و مغبون ساختن کسی در ...
تو هفت آسمان یک ستاره نداشتن
کنایه از بدشانس و بیچاره و بی پول ...
تو مو میبینی و من پیچش مو
خطاب به آدم بی تجربه و نا پخته که سطحی ...
تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی ره ؟
خطاب به نصیحت گو و صاحب نظری که خودش به ...
تو کوک کسی رفتن
در بحر کسی رفتن و حواس خود را معطوف او ...
تو قوطی هیچ عطاری پیدا نیمشه
مطلب و سخن ناشنیده و غیر قابل قبول یا ...
تو شیشه اش بکنی نم خودش را پس میدهد
بیشتر منظور زن بی عفت است که محدودیت و ...
تو زرد درآمد
طرف مورد نظر بی لیاقت و ناجور و بدرد ...
تو را چه کار به این و آن،نونت را بخور خرت بران
سرت به کار خودت باشد و به کار دیگران ...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
نمود و اشاره مختصری به موضوع که از آن ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:43
PageNumberLength:15