ضرب المثل های ایرانی

موش موشک آسه بیا آسه برو که گربه شاخت نزنه
سفارش به احتیاط و ملاحظه کاری به خاطر ...
موش دواندن
در کار کسی خلل و مشکل و مزاحمت ایجاد ...
مورچه چیه که کله پاچش باشه
چیز کوچک و بی ارزشی که جزئی از آن را ...
مو را از ماست کشیدن
اشاره به دقت و نکته بینی و حساسیت بیش ...
مواظب مالت باش مردم را دزد نکن
به دقت مراقب چیزهایت باش تا به دیگران ...
من میگم نره،اون میگه بدوش
هنگامی که عدم امکان انجام کاری را با ...
من مرده تو زنده
اتمام حجت کسی که پیش بینی و نظر خود را ...
منتر کردن
کسی را در کاری و یا در جایی سرگردان و ...
من اینور جوی تو اونور جوی
به حالت قهر از هم جدا شدن،تسویه حساب ...
ملا شدن چه آسان،آدم شدن چه مشکل
داشتن سواد و تحصیلات به تنهایی دلیل بر ...
مگسی شدن
بد اخلاق و عصبانی شدن،سماجت و بدخلقی ...
مگه سر آوردی؟
کسی که پشت هم و با عجله در بزند و ...
مگس پراندن
کنایه از بیکاری بیش از حد
مغز خر خوردن
دیوانگی،نفهمی و متوجه امر نبودن
معما چو حل گشت آسان شود
اشاره به کسی که پس از حل معضل و رفع ...
مشکلی نیست که آسان نشود/مرد باید که هراسان نشود
هر مشکل و مسئله ای راه حلی داشته و با ...
مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید
رفتار هرکس باید معرف و بیانگر فضایل و ...
مشت نمونه خروار
جزء و مقداری از هر چیز که نشان دهنده ...
مشت کسی باز شدن
رسوا و برملا شدن،راز یا دروغ کسی افشا و ...
مستی و راستی
در هنگام مستی عقل و هوش و قوه ادراک شخص ...
مزه دهن کسی را چشیدن
قصد دانستن و پی بردن به نظر یا هدف ...
مروارید باشه،غلتون باشه،ارزون باشه
خوش سلیقه و مشکل پسندی که بخواهد چیزی ...
مرگ یکبار شیون یکبار
به سیم آخر زدن و قضیه را تمام کردن،هرچه ...
مرگ میخواهی برو گیلان
کسی که در یک موقعیت مناسب و ایده آل ...
مرگ خوبه برای همسایه
هر چیز بدی را برای دیگران خواستن،در خطر ...
مرغ یک پا دارد
کنایه از یکدندگی و لجبازی،با قُدی و ...
مرغ همسایه غازه
چیزهای دیگران به نظر بهتر و چشمگیر تر ...
مرده را رو بدهی به کفنش خرابی میکند
به کم ظرفیت که ارزش و اهمیت داده شود ...
مثل مرغ سرکنده
کلافه،بی آرام و قرار،پریشان و مضطرب
مثل موش آب کشیده
کسی که خیلی خیس شده و یا از آب و گل و ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:22
PageNumberLength:15