ضرب المثل های ایرانی

با یک دست نمی شود دو تا هندوانه برداشت
در آن واحد نمی توان دو کار مختلف را با ...
با یک غوره سردیش میکنه با یک مویز گرمیش
آدم ضعیف البنیه ای که با کوچکترین چیزی ...
با یک گل بهار نمیشه
با دیدن جزء و یک نشانه مثبت نمیتوان ...
بچه زائیدم قاتق نونم بشه قاتل جونم شد
گله از بچه نا خلف و ناسازگار و دردسر ...
بخت یکبار در خونه آدمو میزنه
اشاره به اینکه باید از فرصت های بدست ...
بخشش از بزرگتر است
همیشه گذشت و بخشش از کسی است که ...
بخند تا دنیا به رویت بخندد
بهترین برخورد با روزگار و سختی ها و ...
بخور و بخواب کارمه،الله نگهدارمه
از زبان تنبل و مفت خور و بیکاره
بخیه صد تا یک قاز زدن
زحمت بی فایده،کار کم درآمد،گله خیاط ها ...
بدتر از کوری بی شعوری
شعور و معرفت برای انسان والاترین ارزش ...
بدم!بمیر و بدم!
خطاب به آدم تنبل و فرصت طلب که بخواهد ...
بدهکار را هیچی نگی طلبکار می شه
سکوت و کوتاهی در مطالبه بدهکار را پررو ...
برادر را جای برادر نمی گیرند
کسی را به جای کس دیگر بازخواست یا ...
برادریمان بجا، بزغاله یکی هفت صنار
دوستی و نزدیکی به جای خود، حساب و کتاب ...
برای خالی نماندن عریضه
انجام کاری ظاهری و نه چندان مهم و با ...
برای کسی بمیر که برات تب کنه
برای کسی ناراحت باش و خودت را به آب و ...
برای لای جرز خوبه
به هیچ دردی نمی خورد(برای هیچ کاری مفید ...
برای نهادن چه سنگ و چه زر
وقتی قرار است انسان هر آنچه از مال و ...
برای هفت پشتم بسه
زیاد و بش از اندازه بودن چیزی
برای همه مادره برای من زن بابا
کسی که برای دیگران کارآمد و دلسوز و ...
برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند
به خاطر یک استثنا از قرار و قاعده مرسوم ...
برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن
برای سودی مختصر باعث زیان و خسارت کلی ...
بر خوردن
قاطی و هم تراز شدن کسی با جمعی بطور ...
برزخ شدن
دلتنگ و غمگین و کسل کننده
برق از سر پریدن
از شنیدن خبری یا قیمتی که انتظار ...
برگ سبزی است و تحفه درویش
تعارف و تواضع در هنگام تقدیم پیشکشی
برو کشکت را بساب
به دنبال کار خودت برو و به کار دیگران و ...
بره کلاه بیاره،سر را کلاه می آورد
کنایه از آتشی بودن و تندروی و شرارت ...
برهنه و خوشحال
بی خیال،کسی که حتی در شدت فقر شاد و دور ...
بزخر
کسی که جنسی را به زیر قیمت واقعی آن بخرد

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:17
PageNumberLength:15