عشق آتشین!

عشق آتشین!
سلام به همه دوستان عزیز و سبز اندیش شعر نو
شایدبه بازی گرفتن واژه ها برای تشکر از لطف بی کرانتان کار اسانی نیست اماوظیفه دانستم که با همین بیان کوتاه از لطف و محبت همه دوستان تشکر کنم...امید که صد بهار بمانید.
بی تا

................................
دیگر مجوی در من آن عشق آتشین را
آن بوسه های شیرین آن عزم آ‌هنین را

دیگر دو چشم مستم جام شراب من نیست
شعا ر بی تو هرگز شعر کتا ب من نیست

دیگر مخواه از من قلبی که مهر ورزد
مهری که بردی از یاد یک جو دگر نیرزد

دیگر لبا ن سردم حرف از وفا نگوید
صد با ر اگر خطا گفت دیگر خطا نگوید

دیگر فشا ر دستم دست تو را نگیرد
دیگر دلــی ندارم در پــای تــو بمیــرد

دیگر به یک اشاره دل را نگیرم ازتو
این عشق پر هوس را نمی پــذیــرم از تــو

دیگر به شوق رویت چشمم غزل نگوید
با یک نگاه مستــم گـل از گلـت نروید

من می گشایم از بند این پای بسته ام را
بر سینــه مـی فشارم قلـب شکستــه ام را

دیگر از این اسارت غمگینم و فسرده
آ ن عشـق آتشینــم در قعـر سینــه مــرده
تاریخ شعر: -