متن شعر

ای دیده اگر هزار سیل انگیزی

ای دیده اگر هزار سیل انگیزی
خاک همه تبریز به خون آمیزی

از عهده ماتمش نیائی بیرون
بی فایده آب خود چرا می‌ریزی؟

تعداد دفعات مشاهده: 280