متن شعر

زنجیر سر زلف چو می‌جنبانی

زنجیر سر زلف چو می‌جنبانی
بر دامن ماه مشک می‌افشانی

چشم سیهت که شوخ می‌خوانندش
شوخ می‌رود چو باز می‌گردانی

تعداد دفعات مشاهده: 273