متن شعر

فروش بدون نسخه ممنوع !

فروش بدون نسخه ممنوع !

تقدیم به دوستان و دل سوزان سایت شعر نو


باید دل و جانم از تو لبـریز شود
چشمم به شکوه واژه ها ریز شود
ای عشق، تویی که آفت جان منی!
ازمصرف خود سرانه پرهیزشود


جهت تشکر از دوستانی که با انتقادات به جا و صریحشون دید من رو نسبت به شعر و آنچه که می نویسم باز ترنمودند و کمک کردند تا عمیق تر ببینم و بهتر بنویسم
تعداد دفعات مشاهده: 1620