متن شعر

توفیق نمی‌شود به زاری حاصل

توفیق نمی‌شود به زاری حاصل
وز عمر عزیز است چه خواری حاصل

چون باد ز گردیدن بیهوده چه چیز
کردیم به غیر جانسپاری حاصل؟

تعداد دفعات مشاهده: 120