متن شعر

سوسن ز صبا یافت خط آزادی

سوسن ز صبا یافت خط آزادی
ز آن کرد از آن به صد زبان آزادی

در پرده صبا دوش ندانم که چه گفت
با غنچه که غنچه بر شکفت از شادی

تعداد دفعات مشاهده: 252