متن شعر

در باغ بهشت اگر نباشی خوشدل

در باغ بهشت اگر نباشی خوشدل
می‌دان به یقین که خوش نیاید منزل

بی برگ نوای عیش و عشرت چه بود
از برگ و گل و نوای بلبل حاصل

تعداد دفعات مشاهده: 132