متن شعر

با مهر رخ تو بیش از ایت تابم نیست

با مهر رخ تو بیش از ایت تابم نیست
وز دست خیالت هم شب خوابم نیست

از دیده به جای اشک از آن می‌ریزم
من خون جگر که در جگر آبم نیست

تعداد دفعات مشاهده: 281