متن شعر

چون چشم سیه بناز می‌گردانی

چون چشم سیه بناز می‌گردانی
بر من غم دل دراز می‌گردانی

شوخی است عظیم نرگس بیمارت
خوش می‌گردد چو باز می‌گردانی

تعداد دفعات مشاهده: 285