متن شعر

من ...تا ندارم

من ...تا ندارم

با بودنت کاری به رویا ها ندارم
حالی برای فکر فردا ها ندارم

وقتی که هستی درد گلدانها به من چه ؟
من نسبتی با این اقاقیها ندارم

نه حافظ و سعدی نه سهراب و سهیلی
وقتی برای شمس و مولانا ندارم

حرفی نزن از درد و اشک و رنج و دوری
وقتی تو را دارم که اینها را ندارم

ای پاسخ اما،اگر،آیا،چرا،کی؟
با بودنت اما چرا ،آیا ندارم

شعری که میگویم برایت می فرستم
وقتی بیایی وقت خواندن را ، ندارم

گفتی چرا تنهایی و بی تاب و بی تا
گفتم تو را دارم که دیگرتا ندارم

شعرم اگر امشب ندارد وزن و اهنگ
شرمنده بی تو قافیه حتا ندارم

پس کی میایی تا که معنایم کنی باز
بی دستهای روشنت معنا ندارم

تقدیم چشمان غریب و مهربانت
شعری که امشب گفته ام با -آ-ندارم.

تابستان ۸۸-بی تا

تعداد دفعات مشاهده: 296