متن شعر

محراب

محراب

تهی بود نسیمی
سیاهی بو.د و ستاره ای
هستی بود و زمزمه ای
لب بود و نیایشی
من بود و تویی
نماز و محرابیتعداد دفعات مشاهده: 293