متن شعر

حرفهای عریان

حرفهای عریان


چشمهای هرجایی تو

با لحن خیس و عریانش

واژه هایم را

به جنون میکشد

وگرنه

شعر محجوب من و

اینهمه فاحشگی؟!
تعداد دفعات مشاهده: 1596