متن شعر

در وصل نماند بیش ازین تدبیرم

در وصل نماند بیش ازین تدبیرم
پیشم بنشین دمی که پیشت میرم

چون اشک ز چشم من جدا خواهی شد
آخرکم آنکه در کنارت گیرم

تعداد دفعات مشاهده: 140