متن شعر

ویلان

ویلان


انگشتان مردم آزارت
نشانی ِاشتباه دادند
¤
سالهاست...
که در وسعت بی نهایت دستانت
گم شده ام.
تعداد دفعات مشاهده: 1639