متن شعر

راز‌ ِ سادگی ِ من

راز‌ ِ سادگی ِ من

بی تو همان اشتباه تکراری ام !

سرکش و ناشکیب و بی قرار

کاش بیایی!

تا در امتداد قامتت

قد بکشم !

و دوباره...

خواهش چشمانم

نگاهت را آب کند!

در حریر سینه ات بپیچانی ام !

تا انتظار

در افق آغوشت جان دهد!

چه ترکیب عجیبی ام وقتی نیستی

کاش بیایی و دوباره ساده شوم !
تعداد دفعات مشاهده: 1560