متن شعر

امسال مکرر است وقت گل و مل

امسال مکرر است وقت گل و مل
وز غم سر و برگ ندارد بلبل

با آن همه شوکت ز پریشانی وقت
بی تیغ و سپر برون نمی‌آید گل

تعداد دفعات مشاهده: 145