متن شعر

سرمایه دین و دل به غارت دادم

سرمایه دین و دل به غارت دادم
سود دو جهان را به خسارت دادم

سوگند ز می هزار پی خوردم و باز
می‌خوردم و ایمان به کفارت دادم

تعداد دفعات مشاهده: 139