متن شعر

ای سایه سنبلت سمن پرورده،

ای سایه سنبلت سمن پرورده،
یاقوت تو را در عدن پرورده،

همچون لب خود مدام جان می‌پرور
ز آن راح که روحی است بدن پرورده

تعداد دفعات مشاهده: 297