متن شعر

بیمارم و کس نمی‌کند درمانم

بیمارم و کس نمی‌کند درمانم
خواهم که کنم ناله ولی نتوانم

از ضعف چنانم ک اگر ناله کنم
با ناله بر آمدن بر آید جانم

تعداد دفعات مشاهده: 139