متن شعر

ابر است گهر بار و هوا عنبر بیز

ابر است گهر بار و هوا عنبر بیز
عاشق ز هوا چون کند آخر پرهیز؟

ساقی سپهر بر کف نرگس مست
بنهاده پیاله‌ای که کج‌دار و مریز

تعداد دفعات مشاهده: 156