متن شعر

سلام- فقط برای اینکه بدانید زنده ام!

ًُسلام- فقط برای اینکه بدانید زنده ام!

سلام ببخشید که مزاحم اوقات گرانبهایتان شدم. مشکل تقریبا بزرگی برایم پیش آمده که چند روز در خدمت نخواهم بود. فقط خواستم بدانید زنده ام و فعلا نفس میکشم !!! همین . اگر هم محبت را کامل کنید دعا کنید زودتر مشکل حل شود. نمیدانم کی ولی زود زود برمیگردم. یا حق دوستان کوچه ی شعر نو

تعداد دفعات مشاهده: 80