روزنه ای از کاهش تنش بین لبنان و کمیساریای پناهجویان

1397/03/24 - 09:24:00 ب.ظ
روزنه ای از کاهش تنش بین لبنان و کمیساریای پناهجویان

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان با «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی پناهجویان سازمان دیدار و گفت و گو کرد.
این دیدار پس از آن انجام شد که تصمیم جمعه پیش وزارت خارجه لبنان در توقف روند صدور مجور اقامت به کارکنان کمیساریای عالی پناهجویان جنجال های زیادی را برانگیخت و باعث اعتراض این نهاد بین المللی شد.
باسیل این تصمیم را در واکنش به گزارشی درباره مانع تراشی کارکنان کمیساریا در فرایند بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اتخاذ کرد.
این در حالی است که مقام های این کمیساریا این گزارش را رد و تاکید کردند که همواره در صدد بهبود شرایط پناهجویان هستند.
اما به نظر می رسد دیدار امروز باسیل با گراندی تاحدودی روزنه ای برای کاهش تنش بین دو طرف باشد.
باسیل پس از این دیدار گفت که از گراندی «سخنان مثبت» شنیده است.
وی ابراز آمادگی کرد که وزارت خارجه لبنان در صورتی که تغییری در سیاست های کمیساریا ببیند در تصمیم اخیرش مبنی بر توقف صدور مجور اقامت برای کارکنان این نهاد تجدیدنظر کند.
باسیل گفت که او و گراندی درباره پناهجویانی که تمایل به بازگشت به کشورشان دارند گفت و گو و تاکید کرده اند که دلیلی برای ترساندن آنها از بازگشت وجود ندارد.
وزیر خارجه لبنان همچنین از کمیساریا خواست که پناهجویانی که به طور طبیعی به سوریه باز می گردند و کارت پناهجویی دارند همچنان از کمک های کمیساریا برخوردار باشند.
حدود یک و نیم میلیون پناهجوی سوری در لبنان حضور دارند.
این کشور بارها تاکید کرده که حضور این تعداد پناهجو مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی برای لبنان داشته و خواستار بازگشت آنها به کشورشان شده است.
خاورم**2054

انتهای پیام /*