اسناد برنامه آمایش سرزمین البرز تدوین شد

1398/02/26 - 05:51:00 ق.ظ
اسناد برنامه آمایش سرزمین البرز تدوین شد

به گزارش ایرنا، زهرا عربشاهی روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه برنامه ریزی و توسعه البرز افزود: این سند در هشت هزار صفحه کتاب با بیش از یک هزار نقشه تهیه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به نوپا بودن البرز بسیاری از برنامه های توسعه ای در آن مغفول مانده بنابراین با بکارگیری ظرفیتهای علمی و توان نیروی انسانی تدوین نظریه پایه توسعه و سند ملی توسعه مد نظر قرار گرفته است.
وی گفت: سند آمایش سرزمین البرز اواخر سال 90 آغاز به کار داشت و تحلیل نظام سکونتگاهی، تحلیل منابع طبیعی و محیط زیست ، مطالعات آمایش از جمله فصول آن به شمار می رود.
عربشاهی افزود: تنها اشکالات سند آمایش البرز بازنگری در نقشه های 《جی ای اس》بوده که مورد تایید قرار گرفته و به شورای عالی آمایش برای تصویب ارائه شده است.
واگذاری فضای مازاد اداره کل فنی و حرفه ای ،اداره کل جهاد کشاورزی به اداره کل اموال تملیکی ،اخذ تصمیم مبتی بر امکان یا عدم امکان تمدید تفویض اختیار در خصوص تبصره چهار مستند بر ارائه گزارش کار گروه تخصصی امور زیر بنایی از دیگر محورهای بحث نشست شورای برنامه ریزی و توسعه البرز بود.
8029/6993

انتهای پیام /*