نیویورک اسناد مالیاتی ترامپ را به کنگره می رساند

1398/03/01 - 08:02:00 ب.ظ
نیویورک اسناد مالیاتی ترامپ را به کنگره می رساند

مجلس نمایندگان ایالات نیویورک آمریکا روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای خودداری از ارائه اسناد مالیاتی خود به کنگره را تضعیف می کند.
به گزارش تارنمای خبری هیل، این قانون که در انتظار امضای «اندرو کومو» فرماندار نیویورک است، به اداره مالیات این ایالت اختیار می دهد که اسناد مالیاتی مقام های دولتی از جمله رئیس جمهوری را در اختیار کنگره قرار دهد.
اگرچه این قانون تنها مربوط به ایالت نیویورک بوده و در مورد اموال و مالیات مقام های دولت فدرال آمریکا در این ایالت قابل اجرا است، برای ترامپ که مقر سازمان اصلی او در این ایالت بوده، چندان خوشایند نخواهد بود.
«سازمان ترامپ» که متعلق به رئیس جمهوری آمریکا بوده مشتمل بر حدود 500 شرکت است و مقر اصلی آن در «برج ترامپ» در شهر نیویورک قرار دارد.
کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا تاکنون چندین بار اظهارنامه های مالیاتی 6 سال ترامپ را از وزارت خزانه داری و رئیس سازمان خدمات درآمد داخلی این کشور درخواست کرده اما با پاسخ منفی ربرو شده است.
ترامپ پیشتر در پیامی توئیتری گفته بود که دمکرات ها هرگز به اسناد مالیات خود دست نخواهند یافت.
«ریچارد نیل» رئیس کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا در نهایت اخطاریه ای برای استیو منوچین وزیر خزانه داری و چارلز رتینگ کمیسر سازمان درآمد این کشور صادر کرد تا اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ را به این کمیته تسلیم کنند.
نیل پیشتر تا 23 آوریل (3 اردیبهشت) مهلت داده بود که اظهارنامه های 6 ساله رئیس جمهوری آمریکا تسلیم کمیته امور مالی مجلس نمایندگان شود و تهدید کرده بود که در غیر اینصورت اخطاریه صادر می کند.
اخطاریه های (subpoena) مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان یکی از ارکان نهاد قانونگذاری این کشور ضمانت اجرایی دارد و کسی که به آن بی توجهی کند متهم به «تحقیر کنگره» شده و با خطر بازداشت و محاکمه روبرو می شود.
قانون مصوب مجلس نمایندگان نیویورک در صورت امضا توسط فرماندار این ایالت تنها درباره مالیات مربوط به این ایالات قابل اجرا است اما نیل گفته است که خواستار دستیابی به اسناد فدرال مالیاتی ترامپ است.
دمکرات های آمریکا خواستار بررسی اظهارنامه های مالیاتی ترامپ هستند تا روند تحقیقات آنها در مورد تضاد منافع حاصل از استمرار برخورداری وی از منافع تجاری در ضمن خدمت به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، تکمیل شود.
ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا از انتشار اظهارنامه های مالیاتی خود خودداری کرد و از آن زمان به بعد، به بهانه اینکه اظهارنامه های مالیاتی اش تحت حسابرسی سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکاست، به این روند ادامه داده است.
نیل نماینده دمکرات ماساچوست و تنها نماینده مجلس نمایندگان آمریکاست که از حق درخواست اوراق مالیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا که بر عملکرد سازمان خدمات درآمد داخلی نظارت دارد، برخوردار است.
شبد**9416**1010

انتهای پیام /*