میزگرد چالش های حوزه روابط عمومی استان مرکزی برگزار شد

1398/02/31 - 08:51:00 ق.ظ
میزگرد چالش های حوزه روابط عمومی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش ایرنا، نا آشنایی برخی مدیران با جایگاه روابط عمومی، انجام فعالیت های حاشیه ای توسط روابط عمومی ها، نداشتن تخصص در حوزه رسانه، به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند در حوزه روابط عمومی، گفتمان سازی در روابط عمومی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای روابط عمومی دستگاه ها و نهادهای مختلف، ارتباط دو سویه از مباحث مطرح شده در این میزگرد بود.
استفاده و بهره گیری از نیروی های متخصص روابط عمومی در حیطه فعالیت های مربوطه و جلوگیری از امور اضافی و انرژی سوزی در این نهاد، آموزش ویژه مدیران در خصوص ارتباط با روابط عمومی ها، به کارگیری خبرنگاران واقعی و توانمند در حوزه رسانه، ضرورت جداسازی خبر از دیگر مباحث بود که در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.
در این میزگرد «ابوالحسن خزائی پور» مدیرکل روابط عمومی استانداری، «وحید علی محمدی» رئیس روابط عمومی شرکت هپکو، «حسن رجبی» عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان، « مسعود بهاری» مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی، «مجید عبدالحمیدی» مسئول روابط عمومی خانه کارگر، «داود فرجی» روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، «ویدا نصرتی» عضو هیات علمی و مدیرگروه ارتباطات و «وحید نواعتقاد» روابط عمومی نیروگاه شازند شرکت داشتند.
مشروح این میزگرد به زودی روی خروجی ایرنا استان مرکزی قرار می گیرد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
6991/6013/

انتهای پیام /*